DAGENS: Livet er nå - ikke siden!

– Misjon og bistand hører sammen

De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) satte av en egen sesjon for å snakke om bistand i en misjonskontekst. Mye handler om å oppklare misforståelser.26.11.2015

Tilbyr seg å adoptere uønskte barn

Eit kristent amerikansk ektepar vekkjer stor oppsikt for ønsket sitt om å adoptere barn som er planlagt abortert.20.11.2015

Åresalg, kagør, kaffi og strikketøy

Ellen Jorunn Norheim og NMS står for én av mange julemesser som nå skal arrangeres.18.11.2015

Tok journalist med til kirken

Artisten Justin Bieber er ikke snauere enn at han inviterte journalisten med seg til kirken etter at intervjuet var over.12.11.2015

Saken om NLMs verdidokument avsluttet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har avsluttet saken de reiste i forbindelse med Misjonssambandets verdidokument.06.11.2015

Ny regionleder i NLM Sørvest

Kolbjørn Bø blir ny regionleder i NLM Region Sørvest. Han tiltrer stillingen 1. august 2016.04.11.2015
Bente Thorsen (Frp), Anders Tyvand (KrF) og Henrik Asheim (H) var i stor grad enige om friskolepolitikken.

Friskolane ventar på meir likebehandling

Friskole-Noreg håpar på meir likebehandling med den offentlege skolen.30.10.2015

Friskoleprisen til Dagrun Eriksen

KrF-nestleder Dagrun Eriksen, fra Kristiansand, er tildelt Friskoleprisen for 2015.28.10.2015

Bli fast giver til Gimra - få skattefradrag

Ønsker du å støtte Gimlekollen Radio? Det kan føre til avdrag på skatten.26.10.2015

Med Jesus på livssynstorget

Fredag 23. oktober var mer enn 70 kateketer, trosopplærere, barne- og ungdomsarbeidere, menighetsarbeidere og studenter samlet til fagdag på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.23.10.2015

Bibelen spres mer enn noen gang

2014 ble et rekordår for bibelspredningen i verden. Det forklares både med protestantisk kirkevekst og pavenes oppfordring til å lese Bibelen selv.23.10.2015

Konfirmanter mer åpne for å tro

Det viser en ny stor konfirmasjonsundersøkelse gjort av KIFO.21.10.2015

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB