Etterlyser rom for åndelig omsorg

Det må gis større rom for det som ikke kan reguleres og puttes i diagnoser, prosedyrer og skjemaer, mener forsker.

Pasienten vil ikke nødvendigvis ha et svar, men en medvandrer, forteller Kirsten Tornøe som har forsket på sykepleieres erfaring med åndelig og eksistensiell omsorg for døende.
Pasienten vil ikke nødvendigvis ha et svar, men en medvandrer, forteller Kirsten Tornøe som har forsket på sykepleieres erfaring med åndelig og eksistensiell omsorg for døende.

Av: Ingunn Marie Ruud - KPK.no (09.05.2017)

 

– Du kan ikke ta vekk smerten som ligger i å forlate livet, men du kan redusere noe av ensomheten i det å dø ved å være sammen med dem og gi lindrende nærvær.

 

Det sier forsker Kirsten Tornøe som sist fredag disputerte på Menighetsfakultetet med sin doktorgrad om sykepleieres erfaring med åndelig og eksistensiell omsorg for de døende.

 

– Forskningen viser at åndelig omsorg er en viktig del av helhetlig omsorg for døende. Å tørre å gå inn i samtalene og være sammen med pasientene er noe av det viktigste, sier hun.

 

Forskeren opplevde at mange av sykepleierne hun intervjuet under forskningen ikke nødvendigvis var bevisst på at det de drev med var åndelig og eksistensiell omsorg.

 

– Flere jeg snakket med sa at når de fikk satt seg ned og tenkt seg om så innså de at de gjør dette i mye større grad enn de selv var klar over.

 

Utfordringer

Tornøe, som selv har bakgrunn som både sykepleier, diakon og underviser, fremhever to ting som er utfordrende når det gjelder den åndelige omsorgen.

 

– Det ene er å få det inn i pleiekulturen. Man trenger noen retningslinjer og en kultur for at man kartlegger og rapporterer om disse tingene på linje med andre problemer og utfordringer pasientene har. Usynlige ting har en tendens til å ikke bli adressert, sier hun.

 

Forskeren mener det må gis større rom for det som ikke kan reguleres og puttes i diagnoser, prosedyrer og skjemaer.

 

– Det handler om å være til. Det er ikke lett å fange dette i ett skjema. Det går dypere og man må tørre å gå inn i situasjonen når den oppstår. Sykepleieren må våge å bli berørt og se den andres smerte, samtidig som man ikke må bli så overveldet at man blir handlingslammet.

 

– Behov for mer utdanning

Den ferske doktoren har blant annet jobbet i 20 år med undervisning innenfor sykepleie, praksisveiledning, etikk og diakoni som førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun mener opplæring om åndelig omsorg må få mer plass i sykepleierutdanningen.

 

– En ting er at man kan lese seg opp på hva filosofi og religion sier om eksistensielle spørsmål, og det er ikke uviktig, men h vis du ikke tør å være der blir dette dekontekstualisert. Pasienten vil ikke nødvendigvis ha et svar, men en medvandrer. Det bakteppet kan hjelpe deg å tåle å stå i det, sier hun.

Tornøes doktorgrad er en av flere forskningsprosjekter på dette feltet de siste årene, og hun håper den kan brukes til å styrke sykepleierutdanningen på sikt.

 

– Dette bør inn på alle nivåer i sykepleierutdanningen, gjerne knyttet opp mot praksisperioder. Det krever selvsagt også kompetanse hos lærerne, sier hun.

Hun mener viktigheten av kompetanse på åndelig omsorg må synliggjøres gjennom studiekrav.

 

– Det gir et signal fra skolen hva man synes er viktig i utdanningen.

 

Etterlyser rom for åndelig omsorgDISPUTAS: Kirsten Tornøe forsvarte sin doktoravhandling på Menighetsfakultetet fredag 5. mai. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

 

Flere ufaglærte

Bakgrunnen for Tornøes doktorgradsavhandling er at antallet eldre med uhelbredelig kreft eller andre kroniske tilstander øker i vestlige land.

 

Myndighetenes helsereform i 2012 hadde derfor som hensikt å sørge for bedre ressursutnyttelse ved å overføre palliativ omsorg fra sykehusavdelinger i sekundær helsetjenesten til sykehjem og hjemmesykepleie i primærhelsetjenesten.

 

– Dette medfører at mindre kvalifiserte pleiere og ufaglærte også må yte åndelig og eksistensiell omsorg for å ivareta pasientenes behov for helhetlig palliativ omsorg, sier Tornøe.

 

Hun har som del av forskningen intervjuet et ambulerende undervisningsteam bestående av tre hospice-sykepleiere. Et hospice er et hjem for kronisk syke eller døende pasienter.

 

– Ambulerende veiledningsteam bestående av ekspertsykepleiere innen åndelig og eksistensiell omsorg vil sannsynligvis være en viktig ressurs for pleiepersonalets kunnskaps og kompetanseutvikling i fremtiden, sier hun.

  • Publisert
Klokken FM101,2 Nettradio
00:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for natten

01:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
02:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
03:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
04:00 Stillhet Sang og Musikk for natten m/dagens bibelord
05:00 Stillhet Sang og Musikk for natten m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
06:00 Sangene og musikken som gir deg den gode starten på dagen
08:00 Reprise fra en av ukens Misjon & Musikk
09:00 Program fra Åpne Dører - Verdens Forfulgte Kristne
10:00 Radio Filadelfia har sending Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein

11:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord

12:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
13:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk
14:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk
15:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
16:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord
17:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
18:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
19:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord
20:00 Den gode sangen og Musikken fra Gimlekollen Radio
21:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
22:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

23:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

24:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

 

 

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB