Familie & Medier blir Tro & Medier

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen, og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

– Vi er noe mer enn en verdiforkjemper. Vi vil gjøre Jesus synlig i mediene og være en tydelig del av misjonsoppdraget, sier daglig leder Jarle Haugland i organisasjonen som nå heter Senter for tro & medier.
– Vi er noe mer enn en verdiforkjemper. Vi vil gjøre Jesus synlig i mediene og være en tydelig del av misjonsoppdraget, sier daglig leder Jarle Haugland i organisasjonen som nå heter Senter for tro & medier.

Av: KPK.no (28.04.2017)

 

Familie & Medier vedtok enstemmig under landsmøtet fredag å endre organisasjonens navn til Senter for tro og medier.

 

– Vi er noe mer enn en verdiforkjemper. Vi ønsker å gå fra å være vaktbikkje til å bli gartner. Vi ønsker å være de som legger til rette for vekst. Vi vil gjøre Jesus synlig i mediene og være en del av misjonsoppdraget, sier daglig leder Jarle Haugland.

 

Han mener at organisasjonen som vaktbikkje fort blir oppfattet som noen som bare er mot noe.

 

– Vi ønsker å endre mediedialogen til hvordan kristne tilstedeværelsen i mediene kan oppfattes positivt, sier han.

 

Organisasjonen kommer til daglig å bruke en kortversjon av navnet: Tro & Medier.

 

– Vi har jobbet for å gjøre organisasjonen tydeligere, sier styreleder Lars-Ivar Gjørv.

 

Fra å kreve til å tjene

Navneendringen kommer som en følge av at styret høsten 2015 vedtok at F&M skulle gå fra å være en vaktbikkje til å bli en aktiv aktør og innta en ny posisjon i medielandskapet.

 

– Vi ønsker å dreie over fra å kreve til å tjene. Langvarig endring kommer innenfra. Vi ønsker å ha en inngang til mediene som gjør at de reflekterer og forstår substansen av det vi sier og tar det med i arbeidet, sier Haugland.

 

Organisasjonen ønsker med det nye navnet å synliggjøre en knutepunkt-funksjon, der man tilbyr et felles møtested og er en strategisk koordinerende aktør som jobber for større grad av helhet og enhet i kristent mediearbeid.

 

– Enheten må ha en forankring og vi mener den skal være Bibelen som Guds ord, den kristne bekjennelsen og Lausanne-bevegelsens ståsted, sier Haugland.

 

Koblet på Lausanne

Lausanne-bevegelsen og Cape Town-erklæringen ble referert til flere ganger under landsmøtet til Familie & Medier. De ble også vedtatt tatt inn i organisasjonens vedtekter under basis for organisasjonen.

 

– Dette er strategisk, vi kobler oss til det globale på en spennende måte og gir en respons på Cape Town-erklæringens innhold. Det gleder mange i Lausanne-bevegelsen. Dette har mye å si for arbeidet internasjonalt, sier Lars Dahle som selv er engasjert i Lausanne-bevegelsen.

 

Organisasjonens nye basis-vedtekt lyder nå: «Senter for tro og medier er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape -Town-erklæringen

 

– Hvilken tolkning vi har av Bibelen kommer til uttrykk i Lausanne-bevegelsen og cape Town der Bibelen er Guds ord, sier Haugland.

  • Publisert
06-09 Sang og musikk som gir deg den gode starten på søndagen.
 09-10 Møteplassen etterfulgt av mer sang og musikk.
10-13 Den 2. søndagen i måneden: Magasinprogram og møteoverføring fra Misjonshuset.

 15.30-16.30

Musikken som tar deg inn i søndagsettermiddagen.

20.30-21.30

Radio Martus

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB