Får pris for å synliggjøre kristne verdier på skolen

Årets friskolepris er tildelt rektor Hilde Ramstad Grimm ved Oasen skole Birkelid.

– Det er viktig at skolens ledelse har et bevisst forhold til hva skolen skal formidle og at ledelsen ser at det er et ansvar hvordan skolens læreplaner og årsplaner utformes.

Det sa en svært takknemlig prisvinner etter at hun fikk overrakt prisen av professor og mottaker av Kongens fortjenstmedalje Gunnhild Hagesæther ved NLA Høgskolen.

Prisutdelingen fant sted på Kristne friskolers forbund (KFF) sin årlige skolelederkonferanse på Gardermoen mandag. Prisen deles ut for sjette gang. Oasen skole Birkelid ligger på Brennåsen i Songdalen kommune i Vest-Agder.

– Kristne skoler må ikke bli en tilfeldighet. Utvikling av kristne skoler skal ikke overlates til de to på lærerværelse som er særlig opptatt av det eller den prektige moren som ringer om seksualundervisningen, sa prisvinneren videre.

 

Synnliggjør kristne verdier

Den kristne friskolen sin historie preges dels av enkeltpersoner som har stått i bresjen i dialogen med vekslende politiske myndigheter og byråkrater i forhold til lovgiving, tilskudd og godkjenninger, og dels av personer som oppmuntret kristenfolket, reiste kapital, bygde skoler og rekrutterte elever.

En samlet komité mener prisvinneren for 2017 står fremst i denne rekken. Prisvinneren har vært sentral i utviklingen av skolen i 13 av skolens 16-årige historie - og er nå rektor ved Oasen skole Birkelid og skoleutvikler for Oasen Mandal og Strømme.

«Fra 2012 er det ved Oasen skole Birkelid blitt arbeidet stadig mer systematisk med relasjonen fag – tro så vel som med synliggjøringen av det kristne verdigrunnlaget i skolehverdagen som helhet. Samtidig har Grimm vært en katalysator for tilsvarende arbeid på de andre Oasen-skolene, og hun er bevisst på å dele ressurser med andre medlemsskoler i KFF (Kristne Friskolers Forbund red. amn), både i form av seminar for ulike skolegrupper i KFF, via digitale læringsplattformer og facebookgruppa «Undervisning i kristne friskoler», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

En annerkjennelse

Prisen er etablert av Kristne Friskolers Forbund og ble delt ut for første gang i 2012. Prisen deles ut til minne om Hans Bovims innsats for norsk friskole, og vil gi et synlig uttrykk for anerkjennelse overfor personer og institusjoner som har utmerket seg ved å gjøre en betydelig innsats for friskolesaken.

Blant tidligere prisvinnere er Kristelig Gymnasium, tidligere generalsekretær i KFF, Torgeir Flateby, Lars Johan Danielsen, mangeårig rektor ved Danielsen videregående skole og KrF-politiker Dagrun Eriksen.

Prisbeløpet er 20 000 kroner for 2017. 

  • Publisert
06-09 Sang og musikk som gir deg den gode starten på søndagen.
 09-10 Møteplassen etterfulgt av mer sang og musikk.
10-13 Den 2. søndagen i måneden: Magasinprogram og møteoverføring fra Misjonshuset.

 15.30-16.30

Musikken som tar deg inn i søndagsettermiddagen.

20.30-21.30

Radio Martus

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB