Muslimsk flyveblad skapte misforståelser

En flyer fra Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn med kontaktinfo til «Kristiansand Misjonshus» har skapt forvirring blant støttespillerne til NLMs «Misjonshuset i Kristiansand».

Av: Ingunn Marie Ruud - KPK.no (15.08.2017)

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sin forsamling i Kristiansand, «Misjonshuset i Kristiansand», har i det siste blitt kontaktet av mange personer som lurer på hva som er deres holdning og ståsted. Årsaken er distribusjon av en forkynnende flyer produsert av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn.

 

– Som kontakt på flyvebladet er «Kristiansand misjonshus» nevnt som til forveksling er likt Misjonshuset sitt navn, forklarer NLM-forsamlingsleder Henrik Hadberg.

 

Der det ikke er etablert moskéer, opererer Ahmadiyya-bevegelsen med såkalte «misjonshus» for sine muslimske forsamlinger. Forvirringen gjøres komplett ved at flyeren i tillegg til vers fra Koranen siterer både Det gamle og Det nye testamentet i Bibelen.

Forsamlingsleder ved NLMs Misjonshuset i Kristiansand, Henrik Hadberg, har mottatt mange telefoner fra folk som lurer på om de har vært med på en muslimsk flyer for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn. FOTO: NLM, Kristiansand

Ikke samarbeid

NLMs Misjonshuset i Kristiansand har på bakgrunn av forvirringen sett seg nødt til å presisere at de ikke har noe samarbeid med Ahmadiyya-bevegelsen.

 

– Vår kristne tro er grunnleggende forskjellig fra islam. Vi tror at Jesus Kristus, Guds sønn i påsken ga livet sitt som et sonoffer og ikke at Jesus bare er en profet, sier Hadberg.

 

Han presiserer at det ikke var noe kontakt mellom Misjonshuset og Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn i forkant av utdelingen av flyeren. Nå har de tatt kontakt for å forklare problemet med navnelikheten.

 

– Jeg har hatt en fornuftig samtale med imamen hos Ahmadiyya i Kristiansand. Han gir uttrykk for at han forstår problemet, sier Hadberg, som vil fortsette dialogen med imamen denne uken.

 

Undring og sinne

Henvendelsene til NLMs forsamling i Kristiansand har ifølge Hadberg kommet fra et bredt geografisk område da Ahmadiyya-flyeren har vært distribuert over hele landet. Han forteller at reaksjonene har vært både av den undrende og mer sinte sorten.

 

– De færreste tror jo at Misjonshuset er med på denne flyeren og sinnet har gjerne vært at muslimene kan tillate seg dette, sier Hadberg.

Noen har truet forsamlingslederen med at de vil slutte å støtte NLM dersom de er med på en slik flyer.

 

– Mange har vært innom Misjonshuset når de har studert i Kristiansand og lurer på hva som har skjedd med oss. De fleste har hatt forståelse når jeg har forklart misforståelsen, forteller Hadberg.

 

Forstår problemet

Imamen i Ahmadiyya-misjonshuset, Yasir Atiq Ahmad Fawzi, fortstår problemet med navnelikheten men hadde ikke på forhånd sett for seg at flyeren skulle skape slike koblinger hos mottakerne.

 

– Det er nok litt misforståelse i hvordan vi bruker begrepet «misjonshus». Jeg visste at det også brukes av kristne, men vi Ahmadiyyene har i mange år brukt dette begrepet om alle samlingssteder som ikke er innviet til moske, sier Fawsi og legger til at de selvfølgelig ikke har brukt ordet like lenge som NLM i Kristiansand.

 

Etter forvirringen har imamen innsett at mange i Norge oppfatter «misjon» som et kristent ord.

 

– Jeg skjønner det nå. Vi forventet at folk ville reagere på budskapet i flyeren, men ikke at «misjonshuset» skulle oppfattes feil. Ordet misjonshus er et så kjent begrep i vår egen menighet at vi tenkte ikke på det, sier Fawsi.

 

Fortalte imamen om Jesus

Mange har også ringt imamen da hans nummer står på flyeren.

 

– De tror at NLM går god for budskapet på flyeren og det er mest det folk er sure for. Så er det mange andre som ringer for å få informasjon, forteller Fawsi.

 

Ikke alle liker å få informasjon fra det muslimske trossamfunnet i posten.

 

– Noen er fornærmet for at de har fått dette i postkassen og hevder det er blasfemi når vi påstår at vår gud og deres gud er den samme, sier han.

En av innringerne som først hadde ringt imamen fortalte Hadberg at han likeså godt hadde fortalt imamen litt om den Jesus han som kristen trodde på.

 

– Vil gjøre noe med det

Fawsi forteller at Ahmadiyya-misjonshuset ønsker å løse opp i misforståelsene og vurderer navneskifte.

 

– Vi ønsker å gjøre noe med det, noe NLM er fornøyde med. Vi har ikke helt funnet ut hva vi skal gjøre, men har hatt en veldig god prat med Henrik Hadberg, sier imamen.

 

Ahmadiyya-forsamlingen i Kristiansand teller per i dag kun 50 registrerte medlemmer. Den er Ahmadiyya-samfunnets tredje forsamling etter de to moskéene som ligger i Oslo.

 

– Vi hadde ikke misjonshus før vi kjøpte dette huset i 2014. Vi vil ikke kalle et sted en moské før det er innviet på en ordentlig måte.

  • Publisert
Klokken FM101,2 Nettradio
00:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for natten

01:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
02:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
03:00 Stillhet Sang og Musikk for natten
04:00 Stillhet Sang og Musikk for natten m/dagens bibelord
05:00 Stillhet Sang og Musikk for natten m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
06:00 Sangene og musikken som gir deg den gode starten på dagen
08:00 Reprise fra en av ukens Misjon & Musikk
09:00 Program fra Åpne Dører - Verdens Forfulgte Kristne
10:00 Radio Filadelfia har sending Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein

11:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord

12:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
13:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk
14:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk
15:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
16:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord
17:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmuntring fra A. Kvalbein
18:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
19:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og Musikk m/Dagens Bibelord
20:00 Den gode sangen og Musikken fra Gimlekollen Radio
21:00

Radio Filadelfia har sending

Sang og Musikk m/Oppmerksomhet fra A. Kvalbein
22:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

23:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

24:00

Radio Evangeliets Røst har sending

Sang og musikk for kvelden

 

 

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB