Ny vigselsliturgi vedtatt

Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i dag innføring av en ny vigselsliturgi som kan brukes av par av samme kjønn.

MINDRETALL: Kun 34 av Kirkemøtets 112 stemmeberettige delegater stemte for mindretallsforslaget om å ikke vedta ny vigselsliturgi.
MINDRETALL: Kun 34 av Kirkemøtets 112 stemmeberettige delegater stemte for mindretallsforslaget om å ikke vedta ny vigselsliturgi.

Av: KPK.no (30.01.2017)

 

Mandag formiddag ble forslaget om ny vigselsliturgi som kan brukes av likekjønnede vedtatt i Kirkemøtet i Trondheim.  Forslaget fra flertallet i komiteen, som også fastslår at det finnes to syn på dette i kirken, ble vedtatt med 83 stemmer mot 29 imot.

 

Et mindretallsforslag som ønsket å ikke vedta noen ny liturgi falt med 34 av 112 stemmer.

 

I fjor ble det vedtatt med 88 av 115 stemmer at det skulle utarbeides ny vigselsliturgi for likekjønnede par i tillegg til den fra 2003.

 

Mer dempet feiring

Det var ikke veldig overraskende at resultatet ble noen lunde det samme i år som i fjor, da årets debatt i forkant viste lite tegn til at delegater hadde ombestemt seg.

 

Vedtaket ble møtt med applaus, men noe mer dempet enn jubelen som brøt ut etter fjorårets vedtak. Det ble fra talerstolen i forkant av avstemmingen også flere ganger nevnt at dette ikke er en gledens dag for alle og at de som ville feire burde gjøre dette på en måte som viste respekt for mindretallet.

 

Tilleggsliturgi

Den nye liturgien erstatter ikke liturgien fra 2003, men innføres som en likeverdig tilleggsliturgi. For Åpen folkekirke og andre tilhengere av vigsel for likekjønnede har det vært viktig at liturgien også kan brukes av par av ulikt kjønn.

 

Komiteen tok likevel hensyn til at det finnes et betydelig mindretall i kirken som er motstandere av en ny ekteskapsforståelse og dette kom særlig til utrykk i vedtakets punkt 2:

 

«Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.»

 

Meldte seg ut

Øivind Benestad, som gjennom stiftelsen MorFarBarn har kjempet mot ny vigselsliturgi og ny ekteskapsforståelse i kirken, meldte seg ut av Den norske kirke i samme minutt som forslaget ble vedtatt.

 

– Jeg kan bekrefte at jeg meldte meg ut av Den norske kirke for ett minutt siden, sa Øivind Benestad til Vårt Land, kort tid etter at stemmene var talt.

Ny vigselsliturgi vedtattMELDTE SEG UT: Øivind Benestad meldte seg ut samme minutt som vigselsliturgien ble vedtatt. Her informerer han Kirkemøtet om sin beslutning. Foto: Skjermdump fra kirken.no

 

Benestad hadde planlagt sin utmelding på forhånd og hadde klar en erklæring umiddelbart etter vedtaket. Benestad skriver blant annet at han «sørger dypt over den veien Kirkemøtets flertall har valgt»

 

– Jeg tror historien vil vise at innføring av en kjønnsnøytral teologi var et gedigent feilgrep, uttaler han.

  • Publisert
Klokken Program
00:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
01:00 Sang og musikk for natten
02:00 Sang og musikk for natten
03:00 Sang og musikk for natten
04:00 Sang og musikk for natten
05:00 Sang og musikk for natten
06:00 Sangene og musikken som gir deg den gode starten på dagen
07:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
08:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
09:00 God Hverdag
Sendes også på FM101,2
10:00 Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
11:00 Møteplassen
Opplesningsserie
12:00 Lys over ordet
13:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
14:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
15:00 Vitalitet
16:00 Dette Er Mitt Liv
17:00 Veien Gjennom Bibelen
18:00 Reprise av Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
19:00 Reprise av God Hverdag
20:00 Møteplassen
Opplesningsserie
Sendes også på FM101,2
21:00 Lys Over Ordet
Vindu Mot Livet
22:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
23:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
24:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2

 

 

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB