– Vi skal ikke være i krigspositur

Nyvalgt styreleder i det konservative nettverket Frimodig kirke vil først og fremst være oppmuntrende og støttende og ikke drive med kirkekamp.

Nyvalgt styreleder, Svein Granerud, i Frimodig Kirke avviser at nettverket skal drive med kirkepolitisk kamp. – Vi skal først og fremst gi oppmuntring og støtte, sier han
Nyvalgt styreleder, Svein Granerud, i Frimodig Kirke avviser at nettverket skal drive med kirkepolitisk kamp. – Vi skal først og fremst gi oppmuntring og støtte, sier han

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK.no (21.03.2017)

 

Konservative prester, proster og kirkemøtemedlemmer stiftet kirkenettverket Frimodig kirke (FK) i Storsalen i Oslo mandag.

 

– Dere kommer ikke til å se meg i krigspositur i avisene. Poenget er ikke å løfte fram polemikken men gi hverandre frimodighet i den kirken man står i, sier Svein Granerud.

 

Den 67 år gamle Normisjon-veteranen ble klappet inn som eneste kandidat til styreledervervet.

 

– Det er ikke polemikk, kirkekamp og kirkepolitikk som er drivkraften, men å være støttende og positive til medarbeidere som står i Den norske kirke men opplever at situasjonen er krevende, sier Granerud.

 

Styrelederen minnet forsamlingen på at de har vært med å skape et nettverk, ikke en organisasjon.

 

– Nettverket har sin styrke i det dere gjør sammen. Det vi trenger er et nettverk der vi gjør hverandre gode og frimodige, sier Granerud.

 

– Vi skal ikke være i krigspositurI SPISSEN: Tidligere generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, har stått i spissen for opprettelsen av det nye nettverket Frimodig Kirke. FOTO: Markus Plementas, KPK

 

Flertall av prester

Våren 2016 skrev 280 ordinerte prester under en erklæring til Kirkemøtet og Bispemøtet der de advarte mot å åpne for kirkelige vielser av likekjønnede par.

Da rundt 100 av dem møttes i oktober så de behov for å danne et formelt nettverk på luthersk grunn for dem som støtter den klassiske kristendomsforståelsen.

 

– Nettverket er viktig fordi det er mange medarbeidere i Dnk som ønsker å være glade medarbeidere men som synes at kirkesituasjonen er krevende, sier Granerud.

 

– De kan få oppmuntring og støtte ved å være i et nettverk der de ser at de er flere, fortsetter han.

 

Blant de 150 påmeldte til stiftelsesmøtet av Frimodig Kirke (FK) var det folk fra alle bispedømmer bortsett fra Nidaros, ifølge Rolf Kjøde, som har vært er en av frontfigurene for nettverket. Han forteller at blant de påmeldte er flertallet prester eller representanter for andre kirkelige ansatte.

 

– Det rundt 85 prester der 60 har tjeneste i Den norske kirke (Dnk). I tillegg består deltakerne, av diakoner, kateketer, kirkeverger, trosopplærere, kantorer og andre ansatte, sier Kjøde.

 

– Vi skal ikke være i krigspositurSTIFTELSESMØTE: 150 personer var påmeldt til stiftelsesmøtet for Frimodig kirke som ble holdt i Storsalen i Oslo. Mange av de fremmøtte er prester i Den norske kirke. FOTO: Markus Plementas, KPK

 

Motsvar til Åpen Folkekirke

FK kaller seg «et nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke» og er de konservatives motsvar til det liberale nettverket Åpen Folkekirke.

 

– Motvekten vil ligge i at vi på noen punkter løfter fram Bibelens budskap med et annet innhold og et annet fokus. Ikke minst når det gjelder familie og ekteskap står vi for det syn som flertallet av verdens kirker står for, sier Granerud og viser til synet om at ekteskapet er for en kvinne og en mann.

 

Åpen Folkekirke (ÅF), som har hatt som sin hovedagenda at kirken skulle åpne for vigsel av likekjønnede par, mobiliserte sterkt før kirkevalget i 2015 og fikk flertall i Kirkemøtet for de neste fire årene.

 

«Møte Dnks tiltakende frafall»

At ÅF fikk flertall i Kirkemøtet og slik fikk vedtatt ny liturgi for vigsel av likekjønnede par har vært medvirkende til at det nye konservative nettverket nå stiftes.

 

Under stiftelsesmøtet, som ble ledet av Rolf Kjøde og Hanne Sinkerud, sto det på skjermen: «FK ble til for å møte Dnks tiltakende frafall fra den felleskirkelige overleverte tro som er rotfestet i Bibelen og som er fundamentet for enheten i Guds folk.»

 

Under diskusjonen om strategidokument til FK ble det av studentprest ved NLA, Rune Richardsen, fremhevet at man må møte, og ha opplæring i hvordan man møter, «de som sliter med homofili» på en god måte, med kjærlighet, i sjelesorgen.

 

Richardsens innlegg ble møtt med spredt applaus fra salen.

 

Lister til kirkevalg

Åpen folkekirke vedtok i 2016 at de skal kjempe for en valgordning der bispedømmene ikke lager egne nominasjonskomiteer til kirkevalget, når andre leverer kandidatlister. Leder Gard Realf Sandaker-Nielsen presiserte den gangen at Åpen folkekirke ikke ønsker å være de eneste som stiller lister til kirkevalget.

 

– Vi ønsker at flere mulige konstellasjoner vil bidra. Velgerne må ha et valg og da må alternativene være tydelige. Ingen må tro at vi ønsker å kuppe valget med denne ordningen, sa han ifølge Vårt Land.

 

Granerud sier at FK ikke først og fremst er opptatt av det kirkepolitiske.

– Vi ser at kirken har gjort et vedtak. Vårt mål er ikke å gå inn i den kampen som i og for seg er ført til endes slik situasjonen er nå. Vår oppgave er å stå i tjenesten med frimodighet og glad tydelighet, sier han.

 

Granerud sier han overhodet ikke har tenkt på om FK vil stille med egne lister til neste kirkevalg.

 

– Det har ikke vært fokus, sier han.

 

Valg av styre

Forsamlingen under stiftelsesmøtet hadde en overvekt av menn og en relativt høy snittalder.

 

– Styret kommer til å jobbe for å løfte fram unge mennesker, for de er framtiden. Det blir min oppgave å heie fram de unge og det skal vi klare, sier Granerud.

 

Det var også klart at styringsgruppa hadde tenkt på dette da de presenterte kandidatene til styrevalget.

 

– Vi har sett på geografisk bredde, aldersbredde og kjønnsbredde, sier Kjøde.

Av de ni styremedlemskandidatene var det 5 menn og 4 kvinner med en gjennomsnittsalder på 45 år.

 

De valgte styremedlemmene ble:

Sofie Braut (39 år), Vidar Bakke (43 år), Andreas Danbolt (30 år) og Øivind Refvik (44 år). Varaer ble Anette Fredly (23 år) og Liv Bergh (61 år).


 

Inge Kallestad, journalist i Radio Sør-Vest, har intervjuet den nyvalgte lederen i nettverket Frimodig Kirke, Svein Granerud.

Lytt direkte her, eller via vår podkast | Guide for å abonnere

  • Publisert
Klokken Program
00:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
01:00 Sang og musikk for natten
02:00 Sang og musikk for natten
03:00 Sang og musikk for natten
04:00 Sang og musikk for natten
05:00 Sang og musikk for natten
06:00 Sangene og musikken som gir deg den gode starten på dagen
07:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
08:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
09:00 God Hverdag
Sendes også på FM101,2
10:00 Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
11:00 Møteplassen
Opplesningsserie
12:00 Lys over ordet
13:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
14:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
15:00 Vitalitet
16:00 Dette Er Mitt Liv
17:00 Veien Gjennom Bibelen
18:00 Reprise av Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
19:00 Reprise av God Hverdag
20:00 Møteplassen
Opplesningsserie
Sendes også på FM101,2
21:00 Lys Over Ordet
Vindu Mot Livet
22:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
23:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
24:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2

 

 

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB