Vil åpne kirkedørene for synshemmede

Mange blinde og svaksynte står utenfor fellesskapet i sine menigheter. To nye samarbeidsprosjekter mellom Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) og Den norske kirke skal bidra til å legge forholdene til rette.

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg og diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB samarbeider om å legge til rette for synshemmede i bispedømmet.
Biskop Atle Sommerfeldt i Borg og diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB samarbeider om å legge til rette for synshemmede i bispedømmet.

Av: KABB (18.01.2017)

 

Tre prosent av alle nordmenn er så synshemmet at det skaper praktiske problemer for dem i hverdagen. KABB er en kristen organisasjon drevet av synshemmede, og har som et av sine formål å bidra til at mennesker med synshemming kan delta aktivt i samfunns – og kirkelivet. Deres erfaring er at få synshemmede deltar aktivt i sine lokale menigheter.

 

- Dette kan både skyldes praktiske hindringer og at frykten for det ukjente fører til at mennesker som skiller seg fra «normen» ekskluderes fra fellesskapet, mener Hilde Løwén Grumstad, diakon i KABB.


- Vi i KABB har god kompetanse til å veilede menighetene i hvordan man legger til rette for synshemmede i menighetslivet, enten det gjelder trosopplæring, konfirmantundervisning eller gudstjenestene på søndager. Men vi får ofte høre at «i vår menighet er det ingen synshemmede». En slik påstand er alltid feil, når vi vet at hele 30 av 1000 kirkemedlemmer har problemer med synet.

 

Veiledning til menighetene
Borg bispedømme og KABB samarbeider nå om å finne fram til synshemmede i de lokale menighetene, og invitere dem inn i kirkens arbeid. I den sammenhengen er det blant annet laget en håndbok om praktisk tilrettelegging for mennesker med nedsatt syn.


- Hvilke behov for tilrettelegging synshemmede har, er individuelt. Nå drar vi på stangfiske for å finne de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, sier Grumstad.


Oslo bispedømme finansierer et prosjekt som skal prøve ut hvordan synshemmede barn og unge kan delta i kirkens trosopplæring. Ranveig Bredesen, utdannet diakon og selv blind, leder prosjektet. Det neste halvåret skal hun utarbeide en veiledning for tilrettelegging av de vanligste tiltakene i kirkens trosopplæring.

 

Samhandling
-Jeg er glad for det aktive samarbeidet som nå er kommet i gang mellom KABB og Borg bispedømme, sier biskop Atle Sommerfeldt.

 

- Bispedømmet er helt avhengig av den kompetansen som KABB innehar, for at synshemmede i praksis skal møte en åpen kirkedør, og få mulighet til å delta i lokalkirkens mangfoldige fellesskap. Dette skulle være en selvfølge, men vi vet at virkeligheten ikke er slik.


- KABB er en tverrkirkelig organisasjon med medlemmer fra ulike kirkesamfunn, sier Hilde Løwen Grumstad.

 

– De erfaringene vi nå gjør, vil helt sikkert være til nytte for alle typer menigheter over hele landet

  • Publisert
Klokken Program
00:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
01:00 Sang og musikk for natten
02:00 Sang og musikk for natten
03:00 Sang og musikk for natten
04:00 Sang og musikk for natten
05:00 Sang og musikk for natten
06:00 Sangene og musikken som gir deg den gode starten på dagen
07:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
08:00 7-til-9
Sendes også på FM101,2
09:00 God Hverdag
Sendes også på FM101,2
10:00 Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
11:00 Møteplassen
Opplesningsserie
12:00 Lys over ordet
13:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
14:00 Misjon & Musikk
Sendes også på FM101,2
15:00 Vitalitet
16:00 Dette Er Mitt Liv
17:00 Veien Gjennom Bibelen
18:00 Reprise av Formiddagen
Fra Radio Evangeliets Røst
19:00 Reprise av God Hverdag
20:00 Møteplassen
Opplesningsserie
Sendes også på FM101,2
21:00 Lys Over Ordet
Vindu Mot Livet
22:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
23:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2
24:00 Sang og musikk for kvelden
Sendes også på FM101,2

 

 

Kontakt

Telefon

381 45 100

E-post

post@gimra.no

Adresse

Postboks 410
Lundsiden,
4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlekollen Mediesenter
Bergtoras vei 120

Gimlekollen Radio er med i GodRadio, medlem av Norsk 
Lokalradioforbund og medlem av Kristent Radioforum.

Vil du gi din støtte til Gimlekollen Radio?

Kontonummer: 3000.32.22868

webløsning utviklet av mWEB